کاظمی

نام خانوادگی

کاظمی (منسوب به کاظم) یک نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:

• والیبالیست ایرانی

نام‌های مشابهویرایش