کالکانتیت (به انگلیسی: Chalcanthite) با فرمول شیمیایی CuSO4·5H2O از مجموعه کانی هاست و محلول در آب با بوی نامطبوع، در هوای آزاد آب خود را از دست می‌دهد. درسطح به صورت پودر و شوره سفید متمایل به سبز نمایان می‌گردد. از کلمات یونانی Khalkos به معنای مس و anthos به مفهوم گل گرفته شده‌است.

کالکانتیت
تصویری از کالکانتیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری محلول درآب بابوی نامطبوع-درهوای آزاد آب خودراازدست می‌دهد-درسطح به صورت پودر و شوره سفید متمایل به سبز نمایان می‌گردد. از کلمات یونانی Khalkos به معنای مس و anthos به مفهوم گل گرفته شده‌است.
نام دیگر Chalcanthite
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی محلول درآب بابوی نامطبوع - درهوای آزاد آب خودراازدست می‌دهد - در سطح به صورت پودر و شوره سفید متمایل به سبز نمایان می‌گردد. CuO:۳۱٫۸۷٪ SO۳:۳۲٫۰۶٪ H2O:۳۶٫۰۷٪
رده بندی سولفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری پهن و ضخیم - منشوری کوتاه
شکل ظاهری بلوری - پوسته‌ای - قشری - استالاگتیتی - رگه‌های دانه‌ای - رشته‌ای مایل تقریباً کمیاب است و بیشتر در آلمان، چک اسلواکی، انگلستان، اسپانیا و شیلی
رنگ آبی
رنگ خاکه سفید
وزن مخصوص ۲٫۲-۲٫۳
رخ ناکامل مطابق با و
جلا شیشه ای
شکستگی صدفی
شفافیت شفاف
پاراژنز کروهنکیت - لیروکونیت- پیکرینژیت- اپسونیت- ملانتریت- فیبروفریت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش اسپانیا

برای اولین بار در اسپانیا کشف شد و از نظر شکل بلور: پهن و ضخیم، منشوری کوتاه، رنگ آبی، شفاف، شکستگی صدفی، جلای شیشه ای، رخ ناکامل مطابق با و، سیستم تبلور تری کلینیک و در رده‌بندی سولفات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن کروهنکیت - لیروکونیت- پیکرینژیت- اپسونیت- ملانتریت- فیبروفریت است، از نظر ژیزمان بلوری - پوسته‌ای - قشری - استالاگتیتی - رگه‌های دانه‌ای - رشته‌ای مایل تقریباً کمیاب است و بیشتر در آلمان، چک اسلواکی، انگلستان، اسپانیا و شیلی یافت می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش