کانتری پاپ

کانتری پاپ (انگلیسی: Country pop‎) یکی از ریزشاخه‌های موسیقی پاپ و موسیقی کانتری است که توسعه یافته سبک کاتنری با هدف دستیابی به سطح وسیع تری از مخاطب است. ترکیب و استفاده از اجزای موسیقی پاپ سبک کانتری در افزایش مخاطبان جدید مؤثر بوده است.

کانتری پاپ
ریشه‌های سبکی
ریشه‌های فرهنگی
سازهای موسیقی
محبوبیت عمومیایالات متحده آمریکا و تا حدی در کانادا و اروپای غربی.
سایر مطالب

منابعویرایش