دهه ۱۹۶۰ (میلادی)

دهه ۱۹۶۰ صد و نود و ششمین دهه در تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۹ - سده ۲۰ - سده ۲۱
دهه: ۱۹۳۰  ۱۹۴۰  ۱۹۵۰  ۱۹۶۰  ۱۹۷۰  ۱۹۸۰  ۱۹۹۰ 

سال: ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ - ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳

مناسبت‌ها

رویدادها

شكل گيری جنبش اجتماعی هيپی

زادگان

درگذشتگان

نگارخانه

منابع