دهه ۱۹۶۰ (میلادی)

دهه

دهه ۱۹۶۰ صد و نود و هفتمین دهه در تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۹ - سده ۲۰ - سده ۲۱
دهه: ۱۹۳۰  ۱۹۴۰  ۱۹۵۰  ۱۹۶۰  ۱۹۷۰  ۱۹۸۰  ۱۹۹۰ 
سال: ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ - ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳

مناسبت‌ها ویرایش

رویدادها ویرایش

شكل گيری جنبش اجتماعی هيپی

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش