کتوز (انگلیسی: Ketose) یک مونوساکارید دارای یک گروه عاملی کتونی درکربن شماره ۲. دی‌هیدروکسی استون ساده‌ترین کتوز است. به افزایش سطح خونی کتون‌ها (کتوزیز) نیز گاه کتوز گفته می‌شود.

فروکتوز، an example of a ketose. The ketone group is the double-
bonded oxygen.

انواع

ویرایش

انواع کتوزها مانند تریوزها ، تتروزها ، پنتوزها ، هگزوزها و هپتوزها هستند.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش