کِرت یا ( کِـرتِ ) به لهجهٔ محلی لهجه کوخردی و در بعضی از مناطق لارستان (کـِتُـه) گویند.[۱][۲][۳][۴] در بندرعباس و میناب نیز به این درخت کرت می‌گویند یا به شوخی کرت اسرائیلی (به دلیل رشد زیاد کرت در آن نواحی) این درخت گونه‌های باغی و کوهستانی بیابانی است. نام این درخت در استان بوشهر بابل است.

گونه‌های کِرتویرایش

با این فرق که نوع باغی تنومند، ولی نوع دوم چندان بزرگ نمی‌شود. شاید به علت کم‌آبی در کوهستان و بیابان باشد. این دو نوع دارای برگ و تیغ شبیه به هم اند، اما میوه آنها باهم فرق دارد. این درخت برای تغذیه حیوانات (دام) استفاده می‌شود. بویژه در زمان خشکسالی و کمبود علوفه.[۱]

گاهی از دانه‌های کِرت یا (کـِـتُـه) هنگام خشکسالی برای غذا به جای برنج (پلو) استفاده نموده‌اند؛ ولی گویند که غذایی‌سنگین و دیر هضم بوده‌است.[۱]

پانویسویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ محمدیان، کوخردی، محمد. به یاد کوخرد ج۲. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ محمدیان، کوخردی، محمد، (شهرستان بستک و بخش کوخرد) ، ج۱. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی
  3. الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد
  4. محمدیان، کوخردی، محمد، (شهرستان بستک و بخش کوخرد) ، ج۱. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی

فهرست منابع و مآخذویرایش

  • محمدیان، کوخردی، محمد، “ «به یاد کوخرد» “، جلد دوم. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.
  • محمدیان، کوخردی، محمد، (شهرستان بستک و بخش کوخرد)، ج۱. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۵ میلادی.
  • الکوخردی، محمد، بن یوسف، (کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River) الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد.