کرم حلقوی

شاخه‌ای از چرخ‌زیان
کرم حلقوی

کرم‌های حلقوی (یا کرم قطعه-قطعه ای) شاخهٔ گسترده‌ای از کرم‌های بند بند است که دارای بیش از ۱۷،۰۰۰ گونه می‌باشد." کرم خاکی"،" زالو "و" کرم صدف "نیز در این شاخه جای دارند.

کرم حلقوی
محدودهٔ زمانی: اردویسین پیشین تا امروزه[۱]
Nerr0328.jpg
Glycera sp.
آرایه‌شناسی e
فرمانرو: جانوران
(طبقه‌بندی‌نشده): دهان‌نخستیان
(طبقه‌بندی‌نشده): مارپیچ‌داران
بالاشاخه: Lophotrochozoa
شاخه: کرم حلقوی
لامارک، ۱۸۰۹
گونه و زیر گونه‌ها

گونه پرتاران (پراتباری)
گونه کمربندبه‌تنان (see below)
   Oligochaetaکرم خاکی, غیره.
   Branchiobdellida
   زالو
گونه Myzostomida
گونه Archiannelida (چندنیایی)

کرم‌های حلقوی شاخه‌ای از سلسلهٔ جانوران را تشکیل می‌دهند که در اصطلاح علمی حلقوی‌تباران (Annelida)[۲] نامیده می‌شود. بدن حلقوی‌تباران از بندهای مشابه با اجزای همانند تشکیل شده است که از داخل به‌وسیلهٔ تیغه جدا می‌شوند؛ اعضای این شاخه تنها دهان‌نخستیانی هستند که گردش خون بسته دارند.

این کرم‌ها در منطقه‌های دریایی در ناحیهٔ جزر و مد[۳]، چاه‌های گرمابی[۴]، آب‌های شیرین و در خاک‌های مرطوب یافت می‌شوند.

توصیفویرایش

بندهاویرایش

      بخش جلویی
      پریستومیوم
      دهان
      ناحیهٔ رشد
      دم
      مقعد
بخش‌های بدن کرم حلقوی[۵][۶]


بدن بیشتر کرم‌های حلقوی از بخش‌هایی تشکیل شده که کاملاً شبیه هم اند و اندام‌های درونی و کرک‌های (chaetae از واژهٔ یونانی χαιτη به معنی مو) یکسان دارند با این حال دو بخش انتهایی و ابتدایی بدن را نمی‌توان به عنوان یک تکهٔ واقعی در نظر گرفت چون دارای مجموعهٔ استاندارد اندام‌ها نیستند و همان گونه که دیگر تکه‌ها توسعه می‌یابند، رشد نمی‌کنند. بخش جلویی یا prostomium (گرفته شده از واژهٔ یونانی προ- به معنی «جلوی» و στομα به معنی «دهان») دربردارندهٔ مغز و اندام‌های حسی است. بخش پشتی یا pygidium (گرفته شده از واژهٔ یونانی πυγιδιον به معنی «دُم کوچک») دربردارندهٔ مقعد، معمولاً در زیرین است. اولین تکه از بدن پس از بند آغزین بدن پریستومیوم peristomium نام دارد (گرفته شده از واژهٔ یونانی περι- به معنی «اطراف» و στομα به معنی «دهان»). برخی از جانورشناسان این بخش را نیز یک بخش واقعی نمی‌دانند اما در برخی گونه‌های polychaeteها این بخش دارای مجموعه اندام‌های لازم برای یک بخش است.[۵]

پانویسویرایش

 1. Budd, G. E.; Jensen, S. (2000). "A critical reappraisal of the fossil record of the bilaterian phyla". Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 75 (2): 253–95. doi:10.1111/j.1469-185X.1999.tb00046.x. PMID 10881389.
 2. گرفته شده از واژهٔ لاتین anellus به معنی حلقهٔ کوچک
 3. جایی که هنگام جزر بالای سطح آب و هنگام مد زیر سطح آب است.
 4. شکاف‌های بستر دریا که از آن حرارت اعماق زمین بیرون می‌زند
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. (2004). "Annelida". Invertebrate Zoology (7 ed.). Brooks / Cole. pp. 414–420. ISBN 0030259827.
 6. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Rouse2001AnnelOviewInAnderson وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).

برابرهای انگلیسی:

 • آب‌دزدک دریایی: Tunicate
 • آب‌سان‌زیان: Hydrozoa
 • آرواره‌مندان: Gnathifera
 • استوانه‌ای‌ها، کرم‌های نَرّه‌ای: Priapulida
 • اسفنج دریایی: Sponge
 • اسفنج‌های آهکی (Calcarea)
 • اسفنج‌های شاخی، چنداسفنجی‌ها (Demospongiae)
 • اسفنج‌های شیشه‌ای (Hexactinellida)
 • اسفنجیان: Porifera
 • بازوپایان:Brachiopoda
 • بندپایان: Arthropoda
 • بی‌کاواکان: Acoela
 • بی‌کاواک‌سانان: Acoelomorpha
 • پاگَردداران: Ambulacraria
 • پَرازیان، شبه جانوران: Parazoa
 • پرتوئیان: Radiata
 • پهن‌زیان: Platyzoa
 • پهن‌کرم‌های بیگانه: Xenoturbellida
 • پوست‌اندازان: Ecdysozoa
 • تاج‌داران: Lophophorata
 • تاج‌وچرخ‌زیان: Lophotrochozoa
 • تارآروارگان، کرم‌های پیکانی، پیکانیان: Chaetognatha
 • تخت‌زیان، لاکه‌زیان: Placozoa
 • تک‌غنچه‌زیان: Monoblastozoa
 • تیغ‌کلاه‌داران: Scalidophora
 • جعبه‌زیان: Cubozoa
 • جمجمه‌داران: Craniata
 • چرخ‌داران، گردان‌تنان: Rotifera
 • چرخ‌زیان: Trochozoa
 • چرخک‌داران: Trochophore
 • خارپوستان: Echinoderm
 • خارسران: Acanthocephala
 • خزه‌زیان: Bryozoa
 • درون‌مورزیان: Entoprocta
 • دهان‌گِرد: Hagfish
 • دوسوئیان (Bilateria)
 • دوم‌دهانیان: Deuterostomia
 • دُم‌طنابداران: Urochordata
 • راست‌شناوران: Orthonectida
 • روبانیان: Nemertea
 • ریزآرواره‌زیان: Limnognathia، Micrognathozoa
 • ساق‌زیان: Staurozoa
 • سرطنابداران: Cephalochordata
 • سینه‌بندداران: Loricifera
 • شانه‌داران: Ctenophora
 • شکم‌تاران: Gastrotricha
 • طنابداران: Chordata
 • عروس دریایی جعبه‌ای: Box jellyfish
 • عروس ساقدار دریایی: Stauromedusae
 • فنجان‌زبان: Scyphozoa
 • کرم پهن: Flatworm
 • کرم‌های آرواره‌دار: Gnathostomulida
 • کرم‌های بادام‌زمینی: Sipuncula
 • کرم‌های پهن: Platyhelminthes
 • کرم‌های تیغ‌به‌سر. پوزه‌جنبان‌تباران: Kinorhyncha
 • کرم‌های حلقوی: Annelida
 • کرم‌های لوله‌ای: Nematode
 • کرم‌های مخملی: Onychophora
 • کرم‌های نعل اسبی: Phoronida
 • کرم‌های یال‌اسبی: Nematomorpha
 • کندرو: Tardigrade
 • گردنورونیان: Cycloneuralia
 • گل‌سان‌زیان: Anthozoa
 • لَخته‌پایان: Lobopodia
 • لوزی‌زیان: Rhombozoa
 • لوله‌کرم‌واران: Nematoida
 • مارپیچ‌داران: Spiralia
 • مخاط‌زیان: Myxozoa
 • مخاطی‌واران: Myxini
 • مرجانیان: Cnidaria
 • مویین‌تخته: Trichoplax
 • مهره‌داران: Vertebrata
 • میان‌زیان: Mesozoa
 • نخست‌دهانیان: Protostomia
 • نرم‌تنان: Mollusca
 • نمرتس‌پوستان: Nemertodermatida
 • نیزک: Lancelet
 • نیم‌طنابداران: Hemichordata
 • هم‌زیَک: Symbion
 • هم‌زیکان: Cycliophora
 • همه‌بندپایان: Panarthropoda
 • هوپس‌زیان: Eumetazoa


</noinclude>