کشاورزی طبیعی

کشاورزی طبیعی گونه‌ای کشاورزی اکولوژیک است که توسط ماسانوبو فوکوئوکا (۱۹۱۳–۲۰۰۸) کشاورز و فیلسوف ژاپنی در سال ۱۹۷۵ در کتاب خودش معرفی کرده‌است. فوکوئوکا توصیف خود را از راه کشاورزی تحت عنوان 自然農法 (shizen nōhō) به زبان ژاپنی بیان کرده‌است.[۱] همچنین به عنوان «روش فوکوئوکا»، «شیوه‌های طبیعی در کشاورزی» یا «کشاورزی بی‌عمل» خوانده می‌شود. این عنوان اشاره به عدم تلاش نداشته بلکه به معنی جلوگیری از استفاده از نهاده‌ها و تجهیزات می‌باشد.[۲]

ماسانوبو فوکوئوکا پایه‌گذار روش کشاورزی طبیعی

منابع

  1. 1975 (ژاپنی) 自然農法-わら一本の革命 (انگلیسی) 1978 re-presentation The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming.
  2. "Natural farming". Wikipedia. 2018-11-10.