ماسانوبو فوکوئوکا پایه‌گذار روش کشاورزی طبیعی

کشاورزی طبیعی گونه‌ای کشاورزی‌اکولوژیک است که توسط ماسانوبو فوکوئوکا (1913-2008) کشاورز و فیلسوف ژاپنی در سال 1975 در کتاب خودش معرفی کرده‌است. فوکوئوکا توصیف خود را از راه کشاورزی تحت عنوان 自然農法 (shizen nōhō) در ژاپنی بیان کرده‌است.[۱] همچنین به عنوان "روش فوکوئوکا"، "شیوه‌های طبیعی در کشاورزی" یا "کشاورزی بی‌عمل" خوانده می‌شود. این عنوان اشاره به عدم تلاش ندارد بلکه جلوگیری از استفاده از نهاده‌ها و تجهیزات می‌باشد.[۲]

منابعویرایش

  1. 1975 (ژاپنی) 自然農法-わら一本の革命 (انگلیسی) 1978 re-presentation The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming.
  2. "Natural farming". Wikipedia. 2018-11-10.