کشتی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ – ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان

رقابت‌های ۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون، کره جنوبی در ورزشگاه Dowon در۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد.

کشتی۱۲۵ کیلوگرم آزاد مردان
در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
تاریخ۲۸ سپتامبر
مدال‌آوران
gold medal    ایران
silver medal    قزاقستان
bronze medal    ژاپن
bronze medal    کره جنوبی
کشتی در
بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
آزاد
مردان زنان
  ۵۷ کیلو     ۴۸ کیلو  
  ۶۱ کیلو     ۵۵ کیلو  
  ۶۵ کیلو     ۶۳ کیلو  
  ۷۰ کیلو     ۷۲ کیلو  
  ۷۴ کیلو      
  ۸۶ کیلو      
  ۹۷ کیلو      
۱۲۵ کیلو
فرنگی
  ۵۹ ک‌گ     ۶۶ ک‌گ  
  ۷۱ ک‌گ     ۷۵ ک‌گ  
  ۸۰ ک‌گ     ۸۵ ک‌گ  
  ۹۸ ک‌گ  
  ۱۳۰ ک‌گ      

نتایج ویرایش

  یک‌هشتم نهایی یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
      
            راجا ال-کاراد (SYR) 0  
            دولت شبان بای (KAZ) 7  
              دولت شبان بای (KAZ) 3  
              نوبویوشی آراکیدا (JPN) 0  
            محمد صباح (IRQ) 4  
            نوبویوشی آراکیدا (JPN) 11F  
              دولت شبان بای (KAZ) 1
              پرویز هادی (IRI) 6
            نام کونگ-جین (KOR) 3  
            آیال لازارف (KGZ) 0  
              نام کونگ-جین (KOR) 1  
   یارگالسایخان اولونبات (MGL) 4F          پرویز هادی (IRI) 9  
   سالم محمد (KSA) 0        یارگالسایخان اولونبات (MGL) 0       
   پرویز هادی (IRI) 11        پرویز هادی (IRI) 4       
   ژیوی دنگ (CHN) 0  

شانس مجدد ویرایش

شانس مجدد   مدال برنز
 
       
           راجا ال-کاراد (SYR) 2
       نوبویوشی آراکیدا (JPN) 11
 
       یارگالسایخان اولونبات (MGL) 6
   ژیوی دنگ (CHN) 10        نام کونگ-جین (KOR) 14
   یارگالسایخان اولونبات (MGL) 16    

رتبه‌بندی نهایی ویرایش

رتبه ورزشکار
    پرویز هادی (IRI)
    دولت شبان بای (KAZ)
    نوبویوشی آراکیدا (JPN)
    نام کونگ-جین (KOR)
۵   راجا ال-کاراد (SYR)
۵   یارگالسایخان اولونبات (MGL)
۷   ژیوی دنگ (CHN)
۸   محمد صباح (IRQ)
۹   آیال لازارف (KGZ)
۱۰   سالم محمد (KSA)

منابع ویرایش