کشتی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ – ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان

رقابت‌های ۸۶ کیلوگرم آزاد مردان در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون، کره جنوبی در ورزشگاه Dowon در ۲۹سپتامبر ۲۰۱۴ برگزار شد.

کشتی۸۶ کیلوگرم آزاد مردان
در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
تاریخ۲۹ سپتامبر
مدال‌آوران
gold medal    ایران
silver medal    قزاقستان
bronze medal    ازبکستان
bronze medal    کره جنوبی
کشتی در
بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
آزاد
مردان زنان
  ۵۷ کیلو     ۴۸ کیلو  
  ۶۱ کیلو     ۵۵ کیلو  
  ۶۵ کیلو     ۶۳ کیلو  
  ۷۰ کیلو     ۷۲ کیلو  
  ۷۴ کیلو      
  ۸۶ کیلو      
  ۹۷ کیلو      
۱۲۵ کیلو
فرنگی
  ۵۹ ک‌گ     ۶۶ ک‌گ  
  ۷۱ ک‌گ     ۷۵ ک‌گ  
  ۸۰ ک‌گ     ۸۵ ک‌گ  
  ۹۸ ک‌گ  
  ۱۳۰ ک‌گ      

نتایج ویرایش

  یک‌هشتم نهایی یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
   یسبولات نورزومبایف (KAZ) 5F  
   امیدجان عثمانف (UZB) 8        یسبولات نورزومبایف (KAZ) 16  
   فونکسای فاچانکسی (LAO) 3        محمد اینام (PAK) 5  
   محمد اینام (PAK) 12F          یسبولات نورزومبایف (KAZ) 14  
   فهریان سیه (INA) 4          بهادر کودیروف (TJK) 4  
   یوسف ملجایف (TKM) 6        یوسف ملجایف (TKM) 2  
   بهادر کودیروف (TJK) 12        بهادر کودیروف (TJK) 6  
   آلا ابو-اسناینا (PLE) 0          یسبولات نورزومبایف (KAZ) 4
   ژانگ فنگ (CHN) 1          میثم مصطفی جوکار (IRI) 14
   میثم مصطفی جوکار (IRI) 11        میثم مصطفی جوکار (IRI) 10  
   پاوان کومار (IND) 10        پاوان کومار (IND) 0  
   سومیر کومار شاه (NEP) 0          میثم مصطفی جوکار (IRI) 4  
   مته تپاکام (THA) 0          گوان‌اوک کیم (KOR) 1  
   اوسوغباتار پوروی (MGL) 11        اوسوغباتار پوروی (MGL) 6       
   گوان‌اوک کیم (KOR) 9        گوان‌اوک کیم (KOR) 10       
   آتسوشی ماتسوموتو (JPN) 0  

شانس مجدد ویرایش

شانس مجدد   مدال برنز
 
   امیدجان عثمانف (UZB) 10    
   محمد اینام (PAK) 0        امیدجان عثمانف (UZB) 12
       بهادر کودیروف (TJK) 1
 
       ژانگ فنگ (CHN) 0
   ژانگ فنگ (CHN) 4        گوان‌اوک کیم (KOR) 10
   پاوان کومار (IND) 1    

رتبه‌بندی نهایی ویرایش

رتبه ورزشکار
    میثم مصطفی جوکار (IRI)
    یسبولات نورزومبایف (KAZ)
    امیدجان عثمانف (UZB)
    گوان‌اوک کیم (KOR)
۵   بهادر کودیروف (TJK)
۵   ژانگ فنگ (CHN)
۷   محمد اینام (PAK)
۸   اوسوغباتار پوروی (MGL)
۹   پاوان کومار (IND)
۱۰   یوسف ملجایف (TKM)
۱۱   فهریان سیه (INA)
۱۲   فونکسای فاچانکسی (LAO)
۱۳   آتسوشی ماتسوموتو (JPN)
۱۴   سومیر کومار شاه (NEP)
۱۵   مته تپاکام (THA)
۱۶   آلا ابو-اسناینا (PLE)

منابع ویرایش