کشتی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ – ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان

کشتی ۵۷ کیلوگرم آزاد مردان
در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
تاریخ۲۷ سپتامبر
مدال‌آوران
gold medal    کره شمالی
silver medal    قزاقستان
bronze medal    کره جنوبی
bronze medal    مغولستان
کشتی در
بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴
آزاد
مردان زنان
  ۵۷ کیلو     ۴۸ کیلو  
  ۶۱ کیلو     ۵۵ کیلو  
  ۶۵ کیلو     ۶۳ کیلو  
  ۷۰ کیلو     ۷۲ کیلو  
  ۷۴ کیلو      
  ۸۶ کیلو      
  ۹۷ کیلو      
۱۲۵ کیلو
فرنگی
  ۵۹ ک‌گ     ۶۶ ک‌گ  
  ۷۱ ک‌گ     ۷۵ ک‌گ  
  ۸۰ ک‌گ     ۸۵ ک‌گ  
  ۹۸ ک‌گ  
  ۱۳۰ ک‌گ      

نتایج ویرایش

  یک‌هشتم نهایی یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
      
            هاکجین جونگ (PRK) ۱۱  
   نومین باتبولدین (MGL) 4F        نومین باتبولدین (MGL) ۸  
   فیراس آل-ریفاعی (SYR) ۰          هاکجین جونگ (PRK) ۴  
   آمیت کومار (IND) ۲          فومیتاکا موریشیتا (JPN) ۲  
   فومیتاکا موریشیتا (JPN) ۲        فومیتاکا موریشیتا (JPN) ۶  
   رمیل رجبوف (TKM) ۱۰        رمیل رجبوف (TKM) ۰  
   محمد بیلاد (PAK) ۰          هاکجین جونگ (PRK) ۸
   فهاد قزوانیاد (KSA) ۰          رسول کالیف (KAZ) ۶
   رسول کالیف (KAZ) ۱۰        رسول کالیف (KAZ) ۷  
   نیکولای نوئو (TJK) ۱۲        نیکولای نوئو (TJK) ۲  
   بشیر آل یمانی (YEM) ۲          رسول کالیف (KAZ) ۹  
   حسن رحیمی (IRI) ۱۰          جونسیک یون (KOR) ۳  
   اسمات نادربک اولو (KGZ) ۰        حسن رحیمی (IRI) ۰       
   هونگ ژیائوبین (CHN) ۲        جونسیک یون (KOR) ۱       
   جونسیک یون (KOR) ۱۳  

رتبه‌بندی نهایی ویرایش

رتبه ورزشکار
    هاکجین جونگ (PRK)
    رسول کالیف (KAZ)
    جونسیک یون (KOR)
    نومین باتبولدین (MGL)
۵   فومیتاکا موریشیتا (JPN)
۵   نیکولای نوئو (TJK)
۷   فهاد قزوانیاد (KSA)
۸   حسن رحیمی (IRI)
۹   رمیل رجبوف (TKM)
۱۰   آمیت کومار (IND)
۱۱   فیراس آل-ریفاعی (SYR)
۱۲   محمد بیلاد (PAK)
۱۳   بشیر آل یمانی (YEM)
۱۴   اسمات نادربک اولو (KGZ)
۱۵   هونگ ژیائوبین (CHN)

منابع ویرایش