اسپانیایی‌زبان

کشورهای اسپانیایی‌زبان کشورهایی هستند که در آن‌ها زبان اسپانیایی زبان رسمی اول کشور، یا زبان ملی یا پرکاربردترین زبان بین مردمان آن کشور است. در فارسی معمولاً به این کشورها، کشورهای لاتین گفته می شود.

  کشورهایی که اسپانیایی‌زبان رسمی آن‌هاست.
  کشورها و مناطقی که اسپانیایی بدون اینکه زبان رسمی باشد زبان عمومی است.

اکثر این کشورها در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی قرار دارند. اکثر کشورهای اسپانیایی‌زبان در گذشته توسط دریانوردان اسپانیایی کشف یا فتح شده‌اندودر بعضی از آن‌ها نیز به سبب فعالیت مبلغین مذهبی اسپانیایی،این زبان گسترش پیدا کرده‌است.

کشورهای اسپانیایی زبان ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش