کشور صنعتی

(تغییرمسیر از کشورهای صنعتی)

کشور صنعتی کشوری است که:

اکثر کشورهای صنعتی دارای سیستم مردم‌سالاری غیردینی هستند و با یکدیگر توافقات پیچیدهٔ اقتصادی و سیاسی دارند که این توافقات صلح با دوام در بین آنها را تأمین می‌کند و زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد. از میانهٔ دههٔ ۱۹۵۰ سهم بخش عرضهٔ خدمات در اقتصاد کشورهای صنعتی به گونه‌ای روزافزون افزایش یافته‌است. از دههٔ ۱۹۸۰ اقتصاد اطلاعاتی با اهمیت گردیده‌است. بخش بزرگ دارایی جهانی در کشورهای صنعتی است.چین، ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و استرالیا کشورهای بزرگ صنعتی‌اند.