باز کردن منو اصلی

کلاهک ریشه، قسمتی از بافت گیاه در راس ریشه است. وظیفهٔ کلاهک ریشه محافظت از مریستم‌های نوک ریشه‌است. کلاهک ریشه همچنین ماده‌ای لعاب مانند ترشح می‌کند که حرکت ریشه را در خاک تسهیل می‌نماید.

درمحل اتصال دمبرگ به ساقه جوانه کناری که بافت مریستمی وجود داردو کلاهک با سلولهای مرده اش وظیفه مراقبت از مریستم نزدیک نوک ریشه را برعهده دارد.

منابعویرایش