کلاهک ریشه

کلاهک ریشه، قسمتی انگشتانه مانندی از بافت گیاه که در راس ریشه است. کلاهک خود از مریستم نزدیک به نوک ریشه پدید آمده و وظیفهٔ کلاهک ریشه محافظت از مریستم‌های نوک ریشه‌ دربرابر آسیب های محیطی است.کلاهک سوبرینی(چوب پنبه ای) است. کلاهک ریشه ترکیبات پلی ساکاریدی ترشح می‌کند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه حرکت ریشه را در خاک تسهیل می‌نماید.

درمحل اتصال دمبرگ به ساقه جوانه کناری که بافت مریستمی وجود داردو کلاهک با سلولهای مرده اش وظیفه مراقبت از مریستم نزدیک نوک ریشه را برعهده دارد.

منابعویرایش