کلاه‌قارچان

رده‌ای از قارچ‌های کلاه‌دار
کلاه‌قارچان
- Coprinus comatus -.jpg
کلاه‌قارچان، Agaricomycetes
آرایه‌شناسی
فرمانرو: قارچ
رده: Agaricomycetes

کلاه‌قارچان (نام علمی: Agaricomycetes) نام یک رده از زیرشاخه قارچ‌های کلاه‌دار است.

درخت تبارزاییویرایش

[۱]بازیدیومیکوتا (outgroup)


کلاه‌قارچان

قارچ‌های کانثارلال
Sebacinales
گوش‌قارچ‌سانان

Stereopsidales


قارچ‌های گندو

فندقی‌قارچ‌سانان
Hysterangiales
Gomphalesگندوقارچ‌سانان
Trechisporales
زبرپرده‌سانان

Thelephoralesتاقچه‌ای‌قارچ‌سانان


Corticiales
JaapialesGloeophyllales


تیغه‌تردسانان


Agaricomycetidae

قارچ‌های تیغک‌دار
قلنبه‌قارچ‌سانان
Amylocorticialesمنابعویرایش

  1. Hibbett D, Bauer R, Binder M, Giachini AJ, Hosaka K, Justo A, Larsson E, Larsson K-H, Lawrey JD, Miettinen O, Nagy LG, Nilsson RH, Weiss M, Thorn RG (2014). "Agaricomycetes". In McLaughlin DJ, Spatafora JW. Systematics and Evolution. The Mycota: A Comprehensive Treatise on Fungi as Experimental Systems for Basic and Applied Research. 7A (2nd ed.). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. pp. 373–429. doi:10.1007/978-3-642-55318-9_14. ISBN 978-3-642-55317-2.

پیوند به بیرونویرایش