کلو اسفندیار

کلو اسفندیار؛ از حاکمان سربداران بود که بعد از محمد آیتیمور به حکومت رسید.
از آنجایی که وی برگزیدهٔ شیخیان بود به دست لشکریان سربدار کشته شد.[۱] لشکریان قصد داشتند خواجه لطف‌الله فرزند وجیه‌الدین مسعود را به تخت سلطنت بنشانند.

کلو اسفندیار
امیر سربدار
دوران۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷ میلادی
لقب(ها)کلو اسفندیار سربدار
پیش ازخواجه شمس‌الدین ابن فضل‌الله
پس ازمحمد آیتیمور
دودمانسربداران
دیناسلام، تشیع

ولی ستم او بر مردم، سبب شد تا از او روی گردان شوند. سربداران به او گفتند: «ما از پیشوایی تو بیزاریم؛ زیرا ما را خوار و زبون کردی». وی سرانجام به دست مخالفانش در سبزوار کشته شد.[۲]

جانشین:
خواجه شمس‌الدین ابن فضل‌الله
حاکم سربداران

۱۳۴۶ تا ۱۳۴۷ میلادی

حاکم پیشین:
محمد آیتیمور

منابعویرایش

  1. ای. پ. پطروشفسکی (۱۳۵۱). نهضت سربداران خراسان. ترجمهٔ کریم کشاورز. انتشارات پیام.
  2. حسین حسینیان مقدم، منصور داداش نژاد،‌ حسین مرادی نسب و محمدرضا هدایت پناه زیر نظر دکتر سید احمدرضا خضری (۱۳۹۳). تاریخ تشیع ۲: دولت ها،‌خاندان ها و آثار علمی و فرهنگی شیعه. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. صص. ۱۱۴. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۷۷۸۸-۳۷-۳.