باز کردن منو اصلی

کمیته خلق کره شمالی ( Chosŏn'gŭl: 북조선 인민 위원회) دولت موقت حاکم بخش شمالی شبه جزیره کره از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۸ بود. کمیته یک دولت موقت، طرفدار اتحاد جماهیر شوروی و ایدئولوژی کمونیست بود که در تاریخ ۲۱ فوریه ۱۹۴۷ به عنوان جانشین دولت موقت کمیته موقت خلق کره شمالی تأسیس شد. این کمیته در کنار اداره عمران شوروی عمل می‌کرد، و در نقش مشاوره ای به دولت موقت خدمت می‌کرد. این کمیته یک کمیته کمکی برای گذار به یک دولت کمونیستی در کرهٔ شمالی و در کره تحت اشغال شوروی تحت عنوان جمهوری دموکراتیک خلق کره بود که در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۹۴۸ منحل شد.

کمیته خلق کره شمالی
북조선인민위원회
دولت واحد مارکسیسم دولت موقت

۱۹۴۷–۱۹۴۸
(top)
پرچم کره شمالی ()
[۱]
نماد
سرود
Aegukka
애국가
"Patriotic Song"
نقشه کره شمالی
پایتخت پیونگ یانگ
زبان‌(ها) کره ای
دین چاندویسم، شامانیسمa
دولت دولت واحد مارکسیسم دولت موقت
رئیس
 - ۱۹۴۷–۱۹۴۸ کیم ایل سونگ
قانونگذار مجمع خلق
دوره تاریخی جنگ سرد
 - ایجاد ۲۱ فوریه ۱۹۴۷
 - جمهوری دموکراتیک خلق کره اعلام شد ۹ سپتامبر ۱۹۴۸
یکای پول ین کره[۲]
(1946–1947)
وون کره شمالی
(1947–1948)
^ See Religion in North Korea.
کمیته خلق کره شمالی
هانگول 북조선인민위원회
هانجا 北朝鮮人民委員會
Revised Romanization Bukjoseon Inmin Wiwonhoe
McCune–Reischauer Pukchosǒn Inmin Wiwŏnhoe

منابعویرایش

  1. Worldstatesmen.org - Democratic جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)
  2. Cho, Lee-Jay; Kim, Yoon Hyung (1995). Economic systems in South and North Korea: the agenda for economic integration. Korea Development Institute. p. 161. ISBN 978-89-8063-001-1.
تاریخ کره

پیش از تاریخ
دوره جولمون
دوره میومان
گوجوسان (چوسان کهن) ۲۳۳۳ تا ۱۰۸ ق.م.
استان جین
سه امپراتوری نخست: ۱۰۸ تا ۵۷ ق.م.
بویو، اوکجه، دونگایی
سم‌هان: ما، بایون، جین
سه امپراتوری: ۵۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
گوگوریو ۳۷ ق.م. تا ۶۶۸ میلادی
باکجه ۱۸ ق.م. تا ۶۶۰ میلادی
شیلا ۵۷ ق.م. تا ۹۳۵ میلادی
گایا ۴۲ تا ۵۶۲
استان‌های شمالی-جنوبی: ۶۹۸ تا ۹۳۵
شیلای متحد ۶۶۸ تا ۹۳۵
گوگوریو کوچک ۶۹۹ تا ۸۲۰
بالهایی ۶۹۸ تا ۹۲۶
آخرین سه امپراتوری ۸۹۲ تا ۹۳۵
گوگوریو جدید، باکجه جدید، شیلا
گوریو ۹۱۸ تا ۱۳۹۲
چوسان ۱۳۹۲ تا ۱۸۹۷
امپراطوری کره ۱۸۹۷ تا ۱۹۱۰
سلطه ژاپن ۱۹۱۰ تا ۱۹۴۵
دولت در تبعید کره ۱۹۱۹ تا ۱۹۴۸
تقسیم کره ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸
کره شمالی، کره جنوبی ۱۹۴۸–تاکنون
جنگ کره ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳

  • فهرست پادشاهان
  • گاه‌شمار
  • تاریخ نظامی
  • تاریخ نیروی دریایی
  • تاریخ علم و فناوری
  • درگاه کره