کنستانس دوم (غاصب)

کنستانس دوم (به لاتین: Constans) پسر کنستانتین سومِ غاصب بود و از ۴۰۹ تا ۴۱۱ توسط پدرش به‌طور مشترک تاج و تخت را در دست داشت.

کنستانس دوم
آگوستوسِ امپراتوری روم غربی
Siliqua Constans II Arelate.jpg
درگذشته۱۸ سپتامبر ۴۱۱
نام کامل
فلاویس کنستانس
پدرکنستانتین سوم

زندگی‌نامهویرایش

او تا هنگامی که توسط پدرش به مقام سزاری ارتقا نیافته بود (تابستان ۴۰۸) جوانی‌اش را در یک صومعه سپری کرد؛ سپس پدرش او را به همراه ژنرال گرونتیوس[یادداشت ۱] و فرماندار پرایتوری آقای آپولیناریس[یادداشت ۲] به هیسپانیا فرستاد تا برخی از خویشاوندان امپراتور هونوریوس به نام‌های وِرِنیانوس[یادداشت ۳] و دیدیموس[یادداشت ۴] که در برابر پدرش (کنستانتین) شوریده بودند را از میان بردارد. پس از چند شکست، کنستانس توفیق یافت دشمنان را اسیر کند و خانواده‌اش را در ساراگوسا تحت حفاظت گرونتیوس گذاشت و خود به دربار پدرش در آرل رفت تا اسرا را بدو تحویل دهد؛ اسرایی که فوراً اعدام شدند.

در پائیز ۴۰۹ برخی اقوام بربر پس از آنکه گل را ویران کردند به پیرنه رسیدند، استحکامات رومیان را در هم شکستند و وارد هیسپانیا شدند. کنستانس به مقام آگوستوسی (امپراتوری مشترک با پدرش) ارتقا یافت و خود را مهیای رفتن به هیسپانیا کرد تا با این بحران رویارو گردد، امّا خبری بدو رسید مبنی‌بر اینکه گرونتیوس این قبایل را متوقف کرده و در برابر کنستانین سوم شوریده و یکی از مردانش به نام ماکسیموس را به امپراتوری برگزیده است. گرونتیوس که از سوی بربرها پشتیبانی می‌شد، وارد قلمرو کنستانتین سوم (گل) شد و نیروهایش را در ۴۱۱ در وین، ایزر شکست داد، جایی که کنستانس اسیر و اعدام گردید.

یادداشت‌هاویرایش

  1. به لاتین Gerontius
  2. به لاتین Apollinaris، وی پدربزرگ سیدونیوس آپولیناریس بود
  3. به لاتین Verenianus
  4. به لاتین Didymus

منابعویرایش