کنفدراسیون ملت (لهستان)

کنفدراسیون ملت (لهستانی: Konfederacja Narodu) یکی از سازمان‌های مقاومت لهستان در طول اشغال این کشور در جنگ جهانی دوم بود. این سازمان در سال ۱۹۴۰ میلادی توسط سازمان‌های راست افراطی[۱][۲] مانند اردوگاه ملی تندرو و ارتش مخفی لهستان تشکیل شد. از نظر سیاسی این سازمان با دیگر جریان‌های مقاومت اصلی در لهستان مانند سرویس پیروزی لهستان و اتحادیه مبارزه مسلحانه مخالف بود. این سازمان هرگز نتوانست حمایت عمده‌ای را جذب کند و در حاشیه باقی ماند تا اینکه نهایتاً در سال ۱۹۴۳ میلادی به ارتش میهنی پیوست.

منابع

ویرایش
  1. Michlic, Joanna Beata (2006). Poland's threatening other: The image of the Jew from 1880 to the present. University of Nebraska Press. p. 172. ISBN 978-0-8032-3240-2. Retrieved 25 May 2020.
  2. Garlinski, Josef (1985). Poland in the second World War. Springer. p. 137. ISBN 978-1-349-09910-8. Retrieved 25 May 2020.