کنینگ (یکا)

کنینگ (به انگلیسی: Kenning) نام یک یکای منسوخ شده در واحدهای اندازه‌گیری سلطنتی بود که به منظور اندازه گیری خشکبار مورد استفاده قرار می‌گرفت. این یکا بیانگر جرمی به اندازه تقریبا نصف بوشل بوده است.

منابعویرایش