کَهْیَشْ، نام یکی از طوایف مردم لر بختیاری می‌باشد که از دو کلمه «کَهْ» و «یَشْ» ساخته شده‌است که کلمه"کَهْ"به معنی طایفه و کلمه «یَشْ» بمعنی شادمان.

اصلیت کَهْیَشْ

طایفهٔ بزرگ کَهْیَشْ، یکی از شاخه‌های اصلی سِهونی‌ها است. سِهونی‌ها یا سه خانه‌ای‌ها (شامل سه طایفه:کَهْیَشْ، باوِرْساد، هَمُولِه) از باب کیان‌اِرثی، کیانُرسی یا کِی‌نورسی و از شاخه چهارلنگ ایل بختیاری محسوب می‌شود، کَهْیَشْ طوایف بزرگی از عشایر بختیاری هستند.

سِهونی

چهار لنگ بختیاری مشتمل بر پنج باب بزرگ است که کِنُرسی[۱] یکی از این باب ها است. باب کِنُرسی نیز خود به بیست و چهار طایفه تقسیم می‌شود که یکی از این طایفه ها، سهونی است.

وجه تسمیهٔ سِهونی

سِهونی به معنی سه هونی یا سه خانه است و به سه طایفه کَهیَش، باورصاد و حموله اشاره دارد.

تقسیم‌بندی سِهونی

سهونی به سه شعبه تقسیم می‌شود: کهیش، باورساد،[۲] حموله.[۳]

طایفهٔ کَهْیَشْ

طایفهٔ کَهْیَشْ، یکی از شاخه‌های اصلی سِهونی‌ها است. سهونی‌ها طوایف بزرگی از عشایر بختیاری هستند سرزمین گرمسیر بختیاری بین دو سرشاخهٔ هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم و بستر رودخانهٔ کارون آن‌ها را از هم جدا می‌کرده

در این دوران سهونی‌ها، در اَندِکا،[۴] شیمبار و شِلال سکونت داشتند و سپس به علت وابسته بودن به خان چهارلنگ از کارون گذشته و در نواحی گلگیر و آسماری استقرار یافتند. سهونی‌ها پس از عبور از کارون به منطقهٔ آسماری کوچ کرده و در نقاطی همچون آب بیدی تمبی، پنبه کار، پاریاب پاگچ، چوسر و دِه گَهِ دَرِه گامیشی مسکن گزیدند که بقایای جایگاه آن‌ها هنوز پابرجاست.

تقسیم‌بندی طایفهٔ کَهیَش

این طایفه { کَهْیَشْ (Kahyash)}از یازده تیره تشکیل می‌گردد که عبارتند از:

 1. شبکوهی (شوکوهی)
 2. اصخدری
 3. تاتِه
 4. کَلو
 5. کاید (کائد، قایِد)
 6. جِمالدین
 7. موگوئی
 8. اُستاجدین (اُستاژدین)
 9. زونیستَرم
 10. جُوبِرِ ز
 11. صالحوند (صالحی)

جغرافیای طایفهٔ کَهیَش

سردسیر طایفه کَهیَش

گرمسیر طایفه کَهیَش

پانویس

 1. کِنورسی
 2. باورصاد هم می‌نویسند
 3. هَمولِه هم می‌نویسند
 4. اَندیکا
 5. چِهِل درخت
 6. سه راهی لالی و اهواز

[۱۲] چم آسیاب (کنار شیخ ویس) :دشت چم آسیاب در فاصله ۵ کیلومتری از شهر مسجدسلیمان و در مسیر جاده اندیکا قرار دارد. چم آسیاب به واسطه چشمه‌های فراوان و وجود باغات در فصل بهار پذیرای مهمانان بسیاری از اقصی نقاط استان می‌باشد.https://seeiran.ir/دشت-چم-آسیاب/[۱]

منابع

 • کهیش؛ قلعه‌ای فراموش شده
 • طوایف و شعب ایل بختیاری[پیوند مرده]
 • گفتگو با ظهراب مددی
 • کریمی، اصغر (۱۳۸۶سفر به دیار بختیاری، پدیده
 1. چم آسیاب (کنار شیخ ویس). «دشت چم آسیاب در فاصله ۵ کیلومتری از شهر مسجدسلیمان و در مسیر جاده اندیکا قرار دارد. چم آسیاب به واسطه چشمه‌های فراوان و وجود باغات در فصل بهار پذیرای مهمانان بسیاری از اقصی نقاط استان می‌باشد». جاهای دیدنی ایران. دریافت‌شده در ۲۰۱۹-۰۱-۱۲.