کوئِیکِرها (به انگلیسی: Quakers) یا دوستان اعضای خانواده‌ای از جنبش‌های مذهبی هستند که جامعه مذهبی دوستان خوانده می‌شوند. دکترین اصلی کوئیکرها کشیش بودن همه مؤمنان است، آموزه‌ای که از آیه‌ای در عهد جدید برگرفته شده: ۱- پطرس ۲:۹. بیشتر کوئیکرها آئین خود را مذهبی مسیحی می‌دانند.

جامعه مذهبی دوستان
Quaker Star
نماد مورد استفاده جوامع خدمات دوستان از قرن نوزدهم
الهیات انجیلی، لیبرال،

دوستان محافظه کار

Distinct fellowships Friends World Committee for Consultation
انجمن‌ها Friends United Meeting, Evangelical Friends International, Central Yearly Meeting of Friends, Conservative Friends, Friends General Conference, Beanite Quakerism
بنیانگذار جورج فاکس
منشأ اواسط قرن ۱۷
انگلستان
جدا شده از کلیسای انگلستان
جدا شده ها شیکرها
محل ملاقات کواکرها، سیدنی استرالیا

کوئیکرها مشهورویرایش

منابعویرایش

  • Quakers از ویکی انگلیسی