کوانتومی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کوانتومی اسم منسوب به «کوانتوم» است، که ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: