کورووس (وسیله جنگی)

کورووس (به لاتین: corvus) که به معنای کلاغ است، یک ابداع جنگی ناوگان رومی بود که در نبردهای دریایی در مقابل امپراتوری کارتاژ در طول اولین جنگ کارتاژ مورد استفاده قرار گرفت.

نموداری از یک کورووس

پولیبیوس در فصل‌های ۱٫۲۲-۴-۱۱ از کتاب تواریخ خود این وسیله را همچون یک پُل به پهنای ۱٫۲ متر (۴ فوت) و طول ۱۰٫۹ متر (۳۶ فوت) توصیف می‌کند، که جان پناههای کوچکی نیز در دوطرف خود داشت. این وسیله در دماغه کشتی نصب می‌شد و بوسیلهٔ یک دیرک و مجموعه ای از قرقرهها بالا و پائین برده می‌شد. این وسیله برای نفوذ به عرشهٔ کشتی دشمن استفاده می‌شد. می‌توانست همچون پل محکمی عمل کند که کشتی خودی را به کشتی دشمن متصل می‌کرد، و اینچنین به لژیون‌های رومی اجازه می‌داد وارد عرشه کشتی دشمن شوند و آنرا متصرف شوند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش