کیسه‌سگان

تیره‌ای از ستبردم‌سانان
(تغییرمسیر از کیسه‌گرگان)
کیسه‌سگان
محدودهٔ زمانی: الیگوسن تا هولوسین
Thylacinus.jpg
گرگ تاسمانی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
رده: پستانداران
فرورده: کیسه‌داران
راسته: ستبردم‌سانان
تیره: کیسه‌سگان
Thylacinidae

(بناپارت، ۱۸۳۸)

کیسه‌سگان تیره‌ای از کیسه‌داران گوشتخوار منقرض‌شده‌ است که در راسته ستبردم‌سانان قرار دارد. تنها گونه عضو این تیره گرگ تاسمانی بود که در سال ۱۹۳۶ منقرض شد. همه دیگر جانوران عضو این تیره در دوره پیشاتاریخی در استرالیا زندگی می‌کردند.

منابعویرایش