کیهان کاریکاتور

کیهان کاریکاتور عنوان ماه‌نامه‌ای است که زیر نظر موسسه کیهان منتشر می‌شود. مدیر اجرایی این هفته‌نامه حسن بنفشه است.

کیهان کاریکاتور
لوگو مجله
سردبیرحسن بنفشه (مدیر اجرایی)
دسته‌بندیکاریکاتور
بسامدماهیانه
نخستین شمارهمرداد ۱۳۷۶
شرکتموسسه کیهان
کشور ایران
زبانفارسی

منابعویرایش