محیط برنامه‌نویسی کیو بیسیک (به انگلیسی: QBasic) یک محیط یکپارچهٔ توسعه (IDE) به همراه یک مفسر است. این محیط مجتمع بر اساس زبان برنامه‌نویسی کوئیک بیسیک طراحی شده است. این برنامه تقریباً تحت تمامی نسخه‌های سیستم عامل DOS و بیش‌تر نسخه‌های ویندوز شامل ویندوز ۹۵ و ویندوز ۹۸ و ویندوز ME و برخی نسخه‌های لینوکس و فری بی اس دی کار می‌کند. این زبان برنامه‌نویسی برخلاف نسخه‌های پیشین بیسیک و البته همانند کوئیک بیسیک، یک زبان برنامه‌نویسی ساخت یافته است و از ساب روتین‌ها و حلقه‌ها پشتیبانی می‌کند. دستورهایی که بر اساس شماره خطوط کار می‌کنند در این زبان تا حدی پشتیبانی می‌شود. اما با توجه به بدفرم بودن این دستورها، نمونه جدید دستورهای برچسب گذاری خطها (Line Labels) به این زبان اضافه شدند.

کیو بیسیک
QBasic Opening Screen.png
الگو برنامه‌نویسیبرنامه‌نویسی رویه‌ای
توسعه‌دهندهمایکروسافت
ظهوریافته در۱۹۹۱؛ ۲۹ سال پیش (۱۹۹۱)
سیستم‌عاملام‌اس-داس، ویندوز ۹۵، ویندوز ۹۸، ویندوز ام‌ئی، PC DOS، اواس/۲، eComStation
پروانهPart of the operating system (a variety of نرم‌افزار مالکیتی licenses)
وبگاه
متأثر از
QuickBASIC, GW-BASIC
تأثیر گذاشته بر
QB64، مایکروسافت اسمال بیسیک

تاریخچهویرایش

نخستین نسخهٔ QBasic در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید و از آن پس بر روی سیستم عامل‌های DOS نسخهٔ ۵ و بالاتر به صورت پیش‌فرض عرضه شد.

برنامه‌های نمونهویرایش

PRINT "Hello, World!"

این برنامه به شکل یک بازی است که کاربر یک عدد را در آن حدس می‌زند و برنامه با ورود هر عدد به کاربر می‌گوید که عدد وارد شده از سوی او با عددی که رایانه از پیش‌تر در حافظهٔ خود قرار داده و عدد ورودی را با می‌سنجد مطابقت دارد با خیر یا بیش‌تر یا کم‌تر است و این چنین او را به سمت عدد مشخص شده از قبل هدایت می‌کند. همچنین در این برنامه از تابع‌هایی استفاده شده تا عدد انتخابی توسط رایانه تصادفی باشد.

CLS
PRINT "Guess My Number"
INPUT "Would you like to play"; choice$ 'An input statement, that takes what the user inputs...
choice$ = UCASE$(choice$) ' makes the input completely uppercase (fkld ---> FKLD)
IF choice$ <> "YES" AND choice$ <> "Y" THEN ' and decides whether or not they want to play:
END IF
guesses% = 5 ' Set up number of guess remaining
RANDOMIZE TIMER ' Sets up the random number generator
target% = INT(RND * 10) + 1
WHILE guesses%> ۰
 INPUT "Guess a number: ", guess%      ' Takes user input (the guess)
 IF guess% = target% THEN          ' Determines if the guess was correct
  PRINT "You win!"
  END
 ELSE
  guesses% = guesses% - 1
  PRINT "Sorry, please try again. You have www.wmdev.ir ";guesses%;" guesses left."
 END IF
WEND

PRINT "You ran out of guesses, the number was "; target%
END

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش