کیپونادا آخرین شاه کوشانی است که از او اطلاعاتی به دست آمده. وی احتمالاً از سال ۳۴۵ تا ۳۷۵ حکومت کرد و قلمرویش توسط سامودراگوپتا فتح شد.[۲]

کیپونادا
شاه کوشانی
Kipunada.jpg
سکه‌ای از کیپونادا[۱]
سلطنت۳۴۵–۳۷۵
پیشینشاکای یکم
جانشینامپراتوری گوپتا

منابعویرایش