گاری وسیله نقلیه‌ای است که چهار چرخ دارد و معمولاً به وسیلهٔ یک یا چند حیوان، اسب یا قاطر کشیده می‌شود.

نقاشی گاری علوفه اثر جان کانستبل، ۱۸۲۱
یگ گاری در اصفهان، سال ۱۳۴۱

پیوندهای مرتبط

ویرایش

منابع

ویرایش