گانداش (به انگلیسی: Gandaš) مؤسس سلاله کاسیان معاصر سامسو-ایلونا فرزند حمورابی پادشاه بابل بوده‌است. گانداش به تقریب از سال ۱۷۴۱ تا ۱۷۲۶ پیش از میلاد رأس قدرت بوده‌است.

تصرف بابلویرایش

در معبد بابلی خدای انلیل در شهر نیپور نیزه‌ای یافت شده که نام گانداش بر آن کنده شده بود و چنین بر می‌آید که گانداش نه فقط در بخش مرکزی خاک بابل نفوذ کرد بلکه چندی نیز در آنجا توقف نموده و آن هنگام آغاز سلاله کاسی شمرده می‌شود.

منابع بابلی متذکر می‌گردند که در سال نهم سلطنت سامسوئیلونی ۱۷۴۱ پیش از میلاد، جنگی میان بابلیان و کاسیان درگرفت. پادشاهی کاسیان در آن زمان محتملا دره دیاله را در تصرف داشت و قسمت سفلای آن دره در آن عهد به نام توپلیاش خوانده می‌شد.

منابعویرایش

  • دیاکونوف، ایگور میخائیلویچ. تاریخ ماد. ترجمهٔ کریم کشاورز سال=۱۳۸۶. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۴۴۵-۱۰۶-۵.

پیوند به بیرونویرایش