گاوماهی گرد خزری

گاوماهی گرد خزری
A large neogobius melanostomus.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: Chordata
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌سانان
تیره: گاوماهیان
سرده: Neogobius
گونه: N. melanostomus
نام علمی
Neogobius melanostomus
(Pallas, 1814)

گاوماهی گرد خزری (Neogobius melanostomus) نوعی ماهی است.

نام انگلیسی: Caspian round goby

نام فارسی:گاو ماهی، سگ ماهی

خصوصیات کلیدی: D۱.VI(VII) ,D۲.I ۱۴-۱۷ A.I۱۰-۱۳ squ.۴۹-۵۳ بدن به رنگ قهوه‌ای، که روی اولین باله پشتی لکه سیاه کروی دیده می‌شود.سر این ماهی گرد و باله شکمی تقریباً تا مخرج می‌رسد.

اندازه:حداکثر طول کل بدن ۲۵۰ میلیمتر و حداکثر وزن آن ۵۰ تا ۶۰ گرم.

زیستگاه:بیشتر قسمتهای میانی رودخانه که در آن دمای متوسط بین ۱۲-۲۰ درجه باشد، البته بستر قلوه سنگی را ترجیح می‌دهند.

غذا:در رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان از بی مهرگان آبزی بستر رودخانه (اغلب حشرات آبزی)

تولید مثل:ماده‌ها در ۲ سالگی و نرها در ۳ سالگی بالغ می‌شوند.هماوری بین ۵۵۰ تا ۱۳۰۰ تخم می‌باشد.در ماههای اردیبهشت و خرداد تخم ریزی کرده، که این عمل طی چند نوبت در بستر انجام می‌گیرد.

پراکنش: رودخانه‌های حوضه جنوبی دریای خزر.

منابعویرایش

۱.صادقی، سید ناصر؛۱۳۸۰، ویژگیهای زیستس و ریخت‌شناسی ماهیان جنوب ایران(خلیج فارس و دریای عمان)انتشارات نقش مهر.

۲.اسدی، ه و دهقانی پشترودی؛۱۳۷۵؛ اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان؛ موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران.