گایوس اکتاویوس (پروکنسول)

سیاست‌مدار در روم باستان

گایوس اکتاویوس (حدود ۱۰۰ – ۵۹ پ. م) یک سیاستمدار رومی بود.

گایوس اُکتاویوس
Head Gaius Octavius Glyptothek Munich.jpg
سردیس یک مجسمه، احتمال می‌رود متعلق به گایوس اکتاویوس باشد؛ ۶۰ پ.م. موزهٔ گلیپتوسک.
شناسنامه
زادروز۱۰۰ پ.م. (تقریبی)
زادگاهجمهوری روم
تاریخ مرگ۵۹ پ.م.
محل مرگجمهوری روم
همسر(ان)آنچاریا (نامعلوم – ۶۹ پ. م)
آتیا (همسر دوم)
فرزنداناکتاویای بزرگتر (۶۹ پ.م. – ۲۹ پ. م)
اکتاویای کوچکتر (۶۹ پ.م. – ۱۱ پ. م)
گایوس اکتاویوس (۶۳ پ.م. – ۱۴ پ. م)
خویشاوندان سرشناسژولیوس سزار (دایی همسر)
آگوستوس (فرزند)
اطلاعات سیاسی
سمتپروکنسول

او یکی از اجداد امپراتوران روم بود که از دودمان ژولیو کلودین بودند. او پدر امپراتور آگوستوس، پدربزرگ‌خواندهٔ امپراتور تیبریوس، پدر پدربزرگ امپراتور کلودیوس، پدربزرگ پدربزرگ امپراتور کالیگولا، و پدر پدربزرگ پدربزرگ امپراتور نرون بود.

خانوادهویرایش

او ابتدا در تاریخ نامعلومی با زنی به‌نام آنچاریا ازدواج کرد و حاصل این ازدواج او، فرزندی به‌نام اکتاویای بزرگتر (متولد ۶۳ پ. م) بود. نظری قطعی دربارهٔ تاریخ پایان این ازدواج وجود ندارد؛ اگرچه، احتمال بسیار می‌رود که پایان این ازدواج حدود تاریخ به‌دنیا آمدن فرزندشان باشد. اکتاویوس بعداً با خواهرزادهٔ ژولیوس سزار، آتیا آلبا سزونیا ازدواج کرد. چگونگی آشنایی آنها با یکدیگر نامشخص است، اگرچه خانوادهٔ آتیا از طرف پدر (آتیی بالبی) در نزدیکی ولتری زندگی می‌کردند، که وطن اجدادی اکتاویی بود. آنها دو فرزند داشتند: اکتاویای کوچکتر (زادهٔ ۶۹ پ. م) و گایوس اکتاویوس (زادهٔ ۶۳ پ. م)، که بعدها نخستین امپراتور روم، آگوستوس شد.

منابعویرایش