باز کردن منو اصلی

گرانش کوانتومی اقلیدسی

گرانش کوانتومی اقلیدسی (به انگلیسی: Euclidean quantum gravity) گونه‌ای گرانش کوانتومی است که در نظریه میدان‌های کوانتومی کاربرد دارد. خمینه‌های (مانیفولد) به‌کاررفته در این بحث خمینه‌های ریمانی 4 بعدی هستند. همچنین فرض برین است که خمینه‌‌‌هاهمبند، فشرده و بدون مرزند.

منابعویرایش

G. W. Gibbons and S. W. Hawking (eds.), Euclidean quantum gravity , World Scientific (1993)