گَردآفرید یا گُردآفرین پهلوان زن ایرانی و دختر گژدهم است. در داستان رستم و سهراب گردآفرید با سهراب رزم کرد و به دست او گرفتار شد ولی توانست خود را با تدبیر از دست سهراب برهاند.

گردآفرید
نبرد سهراب با گردآفرید
اطلاعات کلی
نامگَردآفرید
پدرگژدهم
شناخته شدهجنگ با سهراب
دورهکیانیان

در شاهنامهٔ فردوسی چنین آمده‌است:

زنی بود بر سان گرد سوارهمیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گردآفریدکه چون او به جنگ اندرون کس ندید

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.

پیوند به بیرونویرایش