گرده‌افشانی درختان میوه

گرده افشانی
یک زنبور عسل اروپایی هنگام جمع‌آوری شهد گل هلو آنرا گرده افشانی می‌کند.

گرده افشانی درختان میوه برای تولید دانه از همان میوه ضروری است. گرده افشانی انتقال گرده از پرچم به کلاله یا در همان گل یا گل دیگر است. بسیاری از درختان از جمله بسیاری از درختان میوه خود گرده افشان نیستند.

مرحله گرده افشانی به یک انتقال دهنده گرده نیاز دارد، که می‌تواند حیوان، باد، یا دخالت انسان (بوسیلهٔ گرده افشانی با دست یا استفاده از یک افشانهٔ گرده‌افشان) باشد. گرده افشانی از یک گل به گل دیگر دانه‌هایی با آرایش ژنتیکی متفاوت از گیاهان والدین تولید می‌کند، چنین دانه‌هایی شاید آگاهانه به عنوان بخشی از برنامه زادگیری گزینشی برای تولید میوه‌های درختی با ویژگی‌های موردنظر تولید شده باشد.

سیبویرایش

بیشتر درختان سیب قادر به خود گرده افشانی نیستند، به این معنی که وقتی از درختی از رقم خودشان گرده افشانی می‌شوند، میوه‌ای تولید نمی‌کنند. چند تایی به عنوان «خود- بارور» توصیف شده‌اند و توانایی خود گرده افشانی دارند، گرچه آن‌ها هم تمایل دارند، زمانی که توسط یک گرده افشان دیگر مناسب گرده افشانی می‌شوند، بیشتر محصول بدهند. تعداد نسبتاً کوچکی از ارقام سیب «سه بخشی» هستند، به این معنی که هیچ گرده قابل زنده ماندنی برای خودشان یا دیگر درختان سیب تولید نمی‌کنند. درختان سیب که توانایی گرده افشانی یکدیگر را دارند اغلب از روی زمان گلدهی شان گروه بندی می‌شوند بنابراین درختانی که توسط دیگری گرده افشانی می‌شوند همزمان گل می‌دهند. مدیریت گرده افشانی بخش مهمی از پرورش سیب است. پیش از کاشت درخت، فراهم کردن انواع سیب یا سیب کرب که میزان زیاد، قابل ماندن و همساز گرده را برای گرده افشان‌ها تولید می‌کنند مهم است. بلوک‌های باغ ممکن است ردیف‌های متناوبی از انواع سازگار داشته باشند، یا ممکن است سیب کرب بکارند، یا بر روی اندام‌های سیب کرب پیوند بزنند. تعدادی از انواع سیب ممکن است گرده خیلی کمی تولید کنند، یا گرده بی بار باشد، بنابراین گرده افشان‌های خوبی نیستند.

مکان‌های رشد و فروش گیاهان که از کیفیت خوبی برخوردارند لیستی از گرده افشانان مناسب دارد.

پرورش دهندگانی که باغی با بلوک‌های قدیمی از جورهٔ منفرد دارند گاهی اوقات برای گرده افشانان دسته گلهایی از شکوفه‌های سیب کرب در باغ در چلیک یا سطل نگهداری می‌کنند. پرورش دهندگان خانگی که یک درخت منفرد بدون نوع دیگری از آن در همسایگی دارند در مقیاس کوچکتری می‌توانند همان کار را انجام بدهند.

هر فصل در هنگام شکوفه دادن، پرورش دهندگان تجاری سیب معمولاً گرده افشانانی را برای انتقال گرده فراهم می‌کنند. استفاده از کندوهای زنبور عسل رایج است، و ممکن است هماهنگی‌هایی با پرورش دهندهٔ تجاری زنبور عسل که با دستمزد کندو فراهم می‌کنند صورت بگیرد.

تعداد کندو ی زنبور عسل در هر جریب برای گرده افشانی مطلوب

  • سیب (نیمه کوتوله) ۲
  • سیب (کوتوله) ۳
  • زرد آلو ۱
  • بادام ۳–۲
  • گلابی ۱
  • گوجه ۱

زنبور عسل باغ میسون هم به عنوان گرده افشانان مکمل در باغهای تجاری استفاده می‌شوند. براساس کتاب زنبور عسل قرمز میسون نوشته کریستوفر اُتلِز ،اُسمیا روفا گرده افشان بسیار مؤثرتری از زنبور عسل برای محصولات باغی است.[۱] در مناطق برون شهری این ممکن است برای پرورش دهندگان خانگی قابل پذیرش تر باشد چون آن‌ها نیش نمی‌زنند.

منابعویرایش

  1. Christopher O'Toole, The Red Mason Bee, ISBN 0-9539906-8-0, page 26