باز کردن منو اصلی
گروه → ۱۴
↓ دوره
۲ 6
C
۳ 14
Si
۴ 32
Ge
۵ 50
Sn
۶ 82
Pb
۷ 114
Uuq

گروه کربن یکی از گروه‌های جدول تناوبی عناصر است که شامل کربن (C), سیلیسیوم (Si), ژرمانیوم (Ge), قلع (Sn), سرب (Pb)، و آن‌ان‌کوادیوم (Uuq) است.

منابعویرایش