گروه ۱۱ جدول تناوبی

گروه → ۱۱
↓ دوره
۴ Copper macro etched
29
Cu
۵ Silver dendritic crystal
47
Ag
۶ Gold crystals
79
Au
۷ 111
Rg

راهنما
فلزات واسطه
عنصر طبیعی
عنصر مصنوعی

یک عنصر گروه ۱۱ به یکی از عناصر گروه یازدهم جدول تناوبی اطلاق می‌شود که شامل مس (Cuنقره (Agطلا (Au) و رونتگنیوم (Rg) است. گروه ۱۱ به نام فلزات مسکوک شناخته می‌شود.

اوربیتال d لایه ظرفیت این عناصر پر و s آن نیمه پر است.

منابعویرایش