گزدان (بندر لنگه)

گزدان روستای کوچکی از توابع بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران.

منابع

  • الوحیدی الخنجی، حسین بن علی بن احمد، تاریخ لنجه، چاپ دوم، دبی: دارالأمة للنشر والتوزیع، ۱۹۸۸ میلادی به (عربی).
 
روستاهای بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان ایران
ار میله | البهامنه | باوردان | بندر چارک | بوالعسکر | بو جبرائیل | باغوه | بوجراش | جادنی | جبریه | جزه | جفر طیور | چیرو | دهنو مراغ | دهنو میر | رستمی | دراویش | رستاق | سه کنار | سکروه | شیبکوه | طاحونه | طویری | عرمکی | علفدان | غدیر صابری | غدیر جبلی | کوغان | کلات | گرزه | گریشه | گلشن | لشتانی | لاور نادردون | مراغ | مقام (دهستان) | گزدان| مرباغ | مکاحیل | نخل میر | نخیلوه | نخل خلفان | نخل جمال