گلیز ۴۳۳ یک ستاره است که در صورت فلکی مار باریک قرار دارد.

گلیز ۴۳۳

اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مار باریک (صورت فلکی)
بعد ۱۱h ۳۵m ۲۶.۹۴۸۵s
میل ‏۲۳.۹۰۰″۳۲′‎−۳۲°

°

قدر ظاهری (ع) ۹.۷۹
مشخصات
نوع طیف M1.5V
شاخص رنگ R−I 1.157
اخترسنجی
حرکت خاص (μ) بعد:  –۶۹.۸۵ mas/yr
میل:  –۸۵۲.۵۴ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۱۰.۶۵ mas
قدر مطلق (MV)۱۰.۰۱
جزئیات
جرم۰.۴۸ M
شعاع۰.۴۸ ± ۰.۰۱ R
درخشندگی۰.۰۳۳ ± ۰.۰۰۲ L
گرانش سطحی (log g)۴.۴۲ cgs
درجه حرارت۳۵۵۰ ± ۱۰۰ کلوین
نام‌گذاری‌های دیگر
HIP 56528, GJ 433, CD-31 9113, LHS 2429, LTT 4290, NLTT 27914, SAO 202602
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات
بایگانی سیارات
فراخورشیدی
اطلاعات
دانشنامهٔ سیاره‌های
فراخورشیدی
اطلاعات

منابعویرایش