سورنجان

سرده‌ای از گل‌حسرتیان
(تغییرمسیر از گل حسرت)

سورنجان یا گل حسرت[۱] یا گل حسرتی (نام علمی: Colchicum) نام یک سرده از راسته سوسن‌سانان، تیره گل‌حسرتیان است.

سورنجان
گل حسرت
Colchicum speciosum
رده‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
(طبقه‌بندی‌نشده): آوندداران
(طبقه‌بندی‌نشده): گیاهان گلدار
(طبقه‌بندی‌نشده): تک‌لپه‌ای‌ها
راسته: سوسن‌سانان
تیره: گل حسرتیان
سرده: سورنجان
کارل لینه
مترادف
 • Abandium Adans.
 • Bulbocodium L.
 • Celsia Boehm. nom. illeg.
 • Eudesmis Raf. nom. superfl.
 • Fouha Pomel
 • Geophila Bergeret nom. reg.
 • Hermodactylum (R.Br.) Bartl. nom. inval.
 • Merendera Ramond
 • Monocaryum (R.Br.) Rchb.
 • Paludana Salisb. nom. illeg.
 • Synsiphon Regel

سورنجان سرده‌ای است علفی با حدود ۳۰ گونه که بومی اوراسیا هستند؛ گل‌های آن‌ها بدون ساقه و شبیه گل زعفران است که در پاییز می‌شکفد و به آن‌ها زعفران پاییزه یا چمنزار گفته می‌شود؛ میوهٔ آن‌ها پوشینهٔ سه‌حجره‌ای است که در بهار، زمانی که برگ‌ها ظاهر می‌شوند، می‌رسد.

سورنجان در نقاط معتدل و مرطوب می‌روید. پیاز آن در عمق ۲۵ تا ۳۰ سانتیمتر در خاک فرومی‌رود و در پائیز گل‌های سفید یا بنفش شش بخشی از آن خارج گردد؛ و این گل‌ها لوله دراز دارند و تخمدانشان بر روی پیاز قرار گرفته‌است. پس از آمیزش قریب شش ماه در خاک باقی می‌ماند و تخمدان بزرگ می‌شود و در بهار با برگ‌های پهن و براق از خاک بیرون می‌آید و کپسولی سرخانه می‌سازد که دانه‌های درشت بسیار دارد. این گیاه بسیار سمی و ماده مؤثر آن به نام کلشیسین در بیماری نقرس بکار می‌رود.

افسانه گل حسرت ویرایش

دلیل نامگذاری این گل به افسانه ای قدیمی باز میگردد. طبق این افسانه ، گل حسرت )سورنجان( در اواخر اسفندماه رشد میکند ، ولی به دلیل تلخ بودن این گل ، موجوداتی مانند پرندگان و پروانه ها به این گل نزدیک نمیشوند . و این گل در حسرت دیدن آنها پژمرده می شود . سپس در پاییز دوباره به شوق دیدن پرندگان و پروانه ها رشد خواهد کرد ولی بازهم در حسرت دیدار این موجودات زیبا میماند.

گونه‌ها ویرایش

 • زعفران مرغزار Colchicum autumnale
 • گل‌حسرت آلپی Colchicum alpinum
 • گل‌حسرت استیونی Colchicum stevenii
 • گل‌حسرت ایرانی Colchicum persicum
 • گل‌حسرت برف‌دوست Colchicum szovitsii
 • گل‌حسرت بهاری Colchicum bulbocodium
 • گل‌حسرت زیبا Colchicum speciosum
 • گل‌حسرت مدیترانه Colchicum cupanii
 • گل‌حسرت مصری Colchicum ritchii
 • گل‌حسرت یاسمنی کم‌رنگ Colchicum kotschyi
 • Colchicum androcymbioides
 • Colchicum antepense
 • Colchicum antilibanoticum
 • Colchicum arenarium
 • Colchicum arenasii
 • Colchicum asteranthum
 • Colchicum atticum
 • Colchicum balansae
 • Colchicum baytopiorum
 • Colchicum bivonae
 • Colchicum boissieri
 • Colchicum burttii
 • Colchicum chalcedonicum
 • Colchicum chimonanthum
 • Colchicum chlorobasis
 • Colchicum cilicicum
 • Colchicum confusum
 • Colchicum corsicum
 • Colchicum cretense
 • Colchicum crocifolium
 • Colchicum davisii
 • Colchicum decaisnei
 • Colchicum doerfleri
 • Colchicum dolichantherum
 • Colchicum eichleri
 • Colchicum euboeum
 • Colchicum fasciculare
 • Colchicum feinbruniae
 • Colchicum figlalii
 • Colchicum filifolium
 • Colchicum freynii
 • Colchicum gonarei
 • Colchicum gracile
 • Colchicum graecum
 • Colchicum greuteri
 • Colchicum haynaldii
 • Colchicum heldreichii
 • Colchicum hierosolymitanum
 • Colchicum hirsutum
 • Colchicum hungaricum
 • Colchicum ignescens
 • Colchicum imperatoris-friderici
 • Colchicum inundatum
 • Colchicum kesselringii
 • Colchicum kurdicum
 • Colchicum laetum
 • Colchicum lagotum
 • Colchicum leptanthum
 • Colchicum lingulatum
 • Colchicum longifolium
 • Colchicum lusitanum
 • Colchicum luteum
 • Colchicum macedonicum
 • Colchicum macrophyllum
 • Colchicum manissadjianii
 • Colchicum micaceum
 • Colchicum micranthum
 • Colchicum minutum
 • Colchicum mirzoevae
 • Colchicum montanum
 • Colchicum multiflorum
 • Colchicum munzurense
 • Colchicum nanum
 • Colchicum neapolitanum
 • Colchicum parlatoris
 • Colchicum parnassicum
 • Colchicum paschei
 • Colchicum peloponnesiacum
 • Colchicum polyphyllum
 • Colchicum pulchellum
 • Colchicum pusillum
 • Colchicum raddeanum
 • Colchicum rausii
 • Colchicum robustum
 • Colchicum sanguicolle
 • Colchicum schimperi
 • Colchicum serpentinum
 • Colchicum sfikasianum
 • Colchicum sieheanum
 • Colchicum soboliferum
 • Colchicum trigynum
 • Colchicum triphyllum
 • Colchicum troodi
 • Colchicum tunicatum
 • Colchicum turcicum
 • Colchicum tuviae
 • Colchicum umbrosum
 • Colchicum varians
 • Colchicum variegatum
 • Colchicum wendelboi
 • Colchicum verlaqueae
 • Colchicum woronowii
 • Colchicum zahnii

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

 1. «گُل حسرت» [زیست‌شناسی- علوم گیاهی] هم‌ارزِ «Colchicum»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی. جواد میرشکاری، ویراستار. دفتر هشتم. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۴۳-۰۸-۸.

سورنجان چیست؟