گِل یا ماد به مخلوط شَل خاک و آب که معمولاً به حالت مایع یا نیمه مایع است گفته می‌شود.

نمای نزدیکی از گِل

کاربردهای گلویرایش

 
سازه‌های گلی در ایران پیشینه‌ای طولانی دارند.

در گذشته و حتی اکنون، در ساخت برخی از دیوارهای جداکننده در بعضی مناطق روستایی از گِل استفاده می شده است.

در تاریخویرایش

طبق باور به ساخته شدن آدم از گل توسط یهودیان و سپس مسلمانان، هر دو دین اعتقاد به ساخته شدن انسان از گل دارند.

منابعویرایش

دايرة المعارف اينترنتى علوم