گورو امرداس

سومین گوروی آئین سیک

گورو امرداس (گرمکوهی:ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ) سومین گورو از گوروهای دهگانه آئین سیک بود. با مرگ گورو انگد در سال ۱۵۵۲، امرداس پیشوایی مذهبی و سیاسی سیک‌ها را برعهده گرفت.

گورو امر داس
گورو امرداس
زادهٔ۵ مهٔ ۱۴۷۹
هند
درگذشت۱ سپتامبر ۱۵۷۴ (۹۵ سال)
هند
سال‌های فعالیت۱۵۷۴-۱۵۵۲
پس ازگورو انگد
پیش ازگورو رام داس
منصبسومین گورو در آئین سیک


گورو امرداس نخستین گوروی سیک بود که رسماً نظام کاست را باطل اعلام کرد و زنان را برابر با مردان دانست.

او رسم ساتی و پرده را نیز ممنوع کرد. شهر گوئیندوال به دستور او در کرانه‌های رود بیاس بنیاد شد.

بیش از نهصد سرود از سرودهای کتاب گرانت صاحب را گورو امرداس سروده است.

منابع ویرایش

  • ویلیام اوئن کول (۱۳۶۲سیکهاو معتقدات مذهبی و رویه آنان، ترجمهٔ محمود فیروزنیا، تهران: توسعه، ص. ۲۶۵
  • نورالدین چهاردهی (۱۳۶۲سیکهاو گرونانک، تهران: میر، ص. ۲۶۵


 
گوروهای آئین سیک

گورو نانک | گورو انگد | گورو امرداس | گورو رام داس | گورو ارجن | گورو هر گوبیند | گورو هر رای | گورو هر کریشن | گورو تیغ بهادر | گورو گوبیند سینگ | گورو گرانت صاحب