باز کردن منو اصلی

گونه‌زایی ناهم‌بوم

به ظهور یک گونه جدید در اثر اکتساب سازوکار جداسازی مؤثر در جمعیت پایه‌گذار که از نظر جغرافیایی منزوی است گونه‌زایی ناهم‌بوم (انگلیسی: Allopatric speciation) می‌گویند.

منابعویرایش