گونور یا گونورا (به انگلیسی: Gunnor؛ حدود ۹۳۶–۵ ژانویه ۱۰۳۱) با ازدواج با ریچارد یکم، دوک نورماندی، دوشس نورماندی بود.

گونور
Gonnor de crepon.jpg
دوشس نورماندی
تصدی۹۸۹ _ ۹۹۶
زاده۹۳۶
روآن، دوک نشین نورماندی، فرانسه
درگذشته۵ ژانویه ۱۰۳۱
دوک نشین نورماندی
همسر(ان)ریچارد یکم، دوک نورماندی
فرزند(ان)ریچارد دوم، دوک نرماندی
روبر، اسقف روآن و کنت اورو
ماژور، کنت کوربیل
امای نورماندی
روبرتوس دانوس
هاویس نورماندی
ماد نورماندی
جفری دو بریون، کنت او و بریون
گیوم، کنت او
روبر، کنت اورانش
خانداننورماندی

منابعویرایش