گوچهر بازرنگی

فرمانروای پارس

گوچهر (در منابع عربی: جزهر) یکی از نجیب‌زادگان پارسی که تابع اشکانیان بوده ولی در پارس مستقل بوده و به نام خود سکه ضرب میکردند . از دودمان بازرنگی و فرمانروای استخر در اوایل سده سوم میلادی بود. او در سال ۲۰۵ یا ۲۰۶ میلادی به دست بابک پدر اردشیر کشته شد. رام‌بهشت همسر ساسان دختر او بود.بعد از ساسانیان نیز به گزارش مسعودی جزیی از عشایر یا زموم پارسی بوده اند و به همراه طوایف شکانی ،گرمانی ، کزروبی ، رامانی، تیرمردانی و ... قدرت عشایری و جنگی فارس را تشکیل میدادند.

گوچهر
فرمانروای استخر
فرزند(ان)رام‌بهشت
خاندانبازرنگیان
دین و مذهبمزدیسنا

منابعویرایش

  • Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir (1985–2007). Yar-Shater, Ehsan (ed.). The History of Al-Ṭabarī. Vol. 40 vols. Albany, NY: State University of New York Press.
  • Daryaee, Touraj (2010). "Ardashir and the Sasanians' Rise to Power". University of California: 236–255. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  • Miri, Negin (2009). "Historical Geography of Fars during the Sasanian Period" (PDF). Sasanika. University of Sydney. pp. 1–65. Archived from the original (PDF) on 2016-04-04. Retrieved 2016-03-23.
  • Greatrex, Geoffrey; Lieu, Samuel N. C. (2002). The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD). New York and London: Routledge. ISBN 0-415-14687-9.