گینه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گینه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: