یوحنای انجیلی

یوحنای انجیلی مقدس یا یوحنای پاتموس یا یوحنای بشارت دهنده یکی از حواریون مسیح بود. کتاب مکاشفه یوحنا منسوب به اوست.

یوحنا الانجیلی
Maria Schutz (Freiburg) 03.jpg
Evangelist, Apostle
درگذشتc. AD 100 [نیازمند منبع]
ستایش‌شده درارتدکس قبطی
کلیسای کاتولیک
کلیسای کاتولیک شرقی
کلیسای ارتدوکس شرقی
انگلیکان
کلیسای فیلیپین
جشنDecember 27 (مسیحیت غربی); May 8 and September 26 (Repose) (کلیسای ارتدوکس شرقی)
آثار اصلیرساله یوحنا
انجیل یوحنا
مکاشفه یوحنا (?)

منابع

پیوند به بیرون