یوحنای انجیلی مقدس یا یوحنای پاتموس یا یوحنای بشارت دهنده یکی از حواریون مسیح بود. کتاب مکاشفه یوحنا منسوب به اوست.

یوحنا الانجیلی
Evangelist, Apostle
درگذشتۀc. AD 100 [نیازمند منبع]
تکریم‌شده درارتدکس قبطی
کلیسای کاتولیک
کلیسای کاتولیک شرقی
کلیسای ارتدوکس شرقی
انگلیکان
کلیسای فیلیپین
بزرگداشتDecember 27 (مسیحیت غربی); May 8 and September 26 (Repose) (کلیسای ارتدوکس شرقی)
آثار مهمرساله یوحنا
انجیل یوحنا
مکاشفه یوحنا (?)

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش