یوحنای پاتموس (همچنین به نام یوحنای افشاگر، یوحنای روحانی) یکی از شخصیت‌ها در عهدِ جدید و نویسندهٔ متنِ آخرالزمانی در فصلِ پایانیِ مکاشفه یوحنا در عهد جدید می‌باشد. در سنتِ مسیحی و در متنِ کتاب وحی آمده است که نویسنده‌ای به نام جان (یوحنا) از جزیره یونانیِ پاتموس در دریای اژه، در تبعید یا در پیِ آزار و اذیتِ ضد مسیحی در آنجا به سر می‌برد.[۱][۲]

John of Patmos
یوحنا در پاتموس، بوسیلهٔ هیرونیموس بوش در ۱۴۸۹
پیشگو، افشاگر، شاهینِ پاتموس، رسول
درگذشتۀپاتموس (؟)
آثار مهممکاشفه یوحنا

منابع ویرایش

  1. Souvay, Charles. "Patmos." The Catholic Encyclopedia. Vol. 11. New York: Robert Appleton Company, 1911. 12 Jan. 2009
  2. Phillips, J. B. "Book 27 - Book of Revelation". 12 January 1962. People, Places, Customs, Concepts, Journeys - the New Testament with integrated notes and maps 1962.