۱۰۲۰ (قمری)

۱۰۲۰ (قمری)، هزار و بیستمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم مارس سال ۱۶۱۱ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰ 

سال: ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

== درگذشتگان ==-->

وابستهویرایش