باز کردن منو اصلی

۱۰۴۳ (قمری)، هزار و چهل و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم ژوئیه سال ۱۶۳۳ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰ 

سال: ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶